ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Girit ile ilgili Raporlar ve İnfo Grafikler Bildiriler
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:35

Roberto Vaccher

University of Teramo

THE FACE OF WAR: PSYCHOLOGICAL COSTS OF COMBAT AND LIFE CONDITIONS OF VENETIAN SOLDIERS DURING THE WAR OF CANDIA (1645-1669)


In the summer of 1645, an Ottoman fleet reached the coasts of Crete and disem­ barked an expeditionary force of 50.000 men. It was the beginning of a conflict that saw the forces of the Serenissima Republic of Venice confronting the Ottoman Empire, in a conflict spanning for over a quarter of a century: the War of Candia.

Even though the military aspects of siege and field operations are relatively well known, some other aspects are still unknown and require further attention. Therefore, this article analyzes the conditions of daily life of venetian rank and file soldiers during the Candian war, in a scenery of discomfort, lack of food and sleep, lax sanitation and mounting disease. However, poor life conditions are not the only aspect impacting on the mind of man, so this paper also deals with the behaviour of those soldiers who, as described by Gregory Hanlon, »were subject to considerable natural inhibitions towards killing other people face to face«. The understanding of this topic can improve the comprehension of problems regarding the dynamics of combat in the Seventeenth century, but can also be applied to similar phenomena occurring in the contemporary age.


TRANSLATE ÇEVİRİ:

Roberto Vaccher

Teramo Üniversitesi

SAVAŞIN YÜZÜ: CANDIA'NIN SAVAŞINDAKİ VENETYENİ SAHİBİNİN YAŞAM KOŞULLARI VE YAŞAM KOŞULLARI PSİKOLOJİK MALİYETLERİ (1645-1669)


1645 yazında, bir Osmanlı filosu Girit kıyılarına ulaştı ve 50.000 kişiden oluşan bir keşif kuvvetini getirdi. Serenissima Venedik Cumhuriyeti güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu'yla karşı karşıya kaldığı, yüzyılın dörtte birini aşan bir çatışmanın yaşandığı bir çatışmanın başlangıcıydı: Candia Savaşı.

Kuşatma ve saha operasyonlarının askeri yönleri nispeten iyi bilinmesine rağmen, diğer bazı hususlar hala bilinmemektedir ve daha fazla dikkat gerektirmektedir. Bu nedenle, bu makale, kanarya savaşı sırasında Venedik rütbesi ve dosya askerlerinin günlük yaşam koşullarını, bir rahatsızlık, yiyecek ve uyku eksikliği, gevşek sıhhi temizlik ve montaj hastalıklarının olduğu bir sahnede analiz etmektedir. Bununla birlikte, kötü yaşam koşulları insanın aklını etkileyen tek şey değildir, bu nedenle bu makale Gregory Hanlon tarafından tanımlandığı gibi, »diğer insanların yüz yüze öldürülmesine karşı önemli ölçüde doğal engellemelere maruz kalan askerlerin davranışlarıyla da ilgilidir. «. Bu konunun anlaşılması, Onyedinci yüzyılda mücadele dinamikleri ile ilgili sorunların anlaşılmasını geliştirebilir, ancak çağdaş çağda meydana gelen benzer olaylara da uygulanabilir.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:39

Nikša Varezić

Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split

DUBROVNIK’S »ANTEMURALE CHRISTIANITATIS« – THE RHETORICAL STRATEGY OF DUBROVNIK IN COMUNICATION WITH ROMAN CURIA

Probably the most important rhetorical strategy of the Dubrovnik Republic, tra-ditionally used in front of Christian rulers in the goal of defending their own interest, was the one that affirmed the impression of Dubrovnik as »Antemurale Christiani-tatis«. The rhetorical argumentation to accomplish that was not chosen accidentally. In the diplomatic documents it is continuously present, starting from late medieval period and lasting the whole pre-modern period, and it was especially present in the frame of diplomatic communication with Papal Rome.

During the 17th century, out of all western factors only Rome was permanently interested for Dubrovnik’s benefits. While trying to get the attention of the addressee and to obtain effective impact, the Dubrovnik’s diplomatic rhetoric even during 17th century had access to various variants of the same basic discourse, which didn’t represent just mere phrase, but also a certain reflection of real circumstances. The image of a position of the very edge of Christianity, which had suggested the utter consideration for the needs of the Republic, has gained an extra touch of dramatic during the Candian War. Emphasizing the fragile position of a small Republic located between Venetians and Ottomans, Republic didn’t miss the opportunity to remind of the need of maintaining Dubrovnik’s neutrality. Emphasizing the geo- strategical importance of Dubrovnik and in accordance to that the necessity of preserving it came so evident in the period after the earthquake in 1667.


TRANSLATE ÇEVİRİ:

Nikša Varezić

Split Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü

DUBROVNIK’ın »ANTEMURALE CHRISTIANITATIS« - ROMAN CURIA İLE İLETİŞİMDE DUBROVNIK'IN RETORİK STRATEJİSİ

Muhtemelen, Hıristiyan yöneticilerin önünde kendi çıkarlarını savunmak amacıyla geleneksel olarak kullanılan Dubrovnik Cumhuriyeti'nin en önemli retorik stratejisi, Dubrovnik'in "Antemurale Christiani-tatis" olarak izlenimini onaylayan stratejiydi. Bunu başarmaya yönelik retorik argüman, yanlışlıkla seçilmedi. Diplomatik belgelerde, geç ortaçağ döneminden başlayarak ve tüm modern öncesi dönemi devam ettiren sürekli olarak mevcut ve özellikle Papalık Roma ile diplomatik iletişim çerçevesinde mevcuttu.

17. yüzyıl boyunca, tüm batı faktörlerinden sadece Roma, Dubrovnik’in çıkarlarıyla sürekli olarak ilgilendi. Muhatapların dikkatini çekmeye ve etkili bir etki elde etmeye çalışırken, Dubrovnik'in 17. yüzyıldaki diplomatik söylemleri aynı temel söylemin çeşitli biçimlerine erişebildi; koşullar. Cumhuriyetin ihtiyaçlarına tam olarak dikkat etmeyi öneren Hristiyanlığın en uç pozisyonunun görüntüsü, Kanarya Savaşı sırasında dramatik bir dokunuş kazandı. Venedikliler ile Osmanlılar arasında yer alan küçük bir Cumhuriyetin kırılgan konumunu vurgulayan Cumhuriyet, Dubrovnik’in tarafsızlığını koruma ihtiyacını hatırlatma fırsatını kaçırmadı. Dubrovnik’in jeo-stratejik önemini vurgulayarak ve bunun korunması gerekliliğine uygun olarak, 1667’de meydana gelen deprem sonrası dönemde çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:43

Josip Vrandečić

Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split

THE SIEGE OF KNIN IN THE YEAR 1654


The siege of Knin in march of 1654 represents one of the greatest defeats of Venetian army in Dalmatia during the Candian War. When help to the defenders ar-rived from Bosnia a battle occured under Knin with a loss of 2000 Venetian soldiers. This work analyses the broader military- political context of the assault on Knin, the course of the siege and the battle after the arrival of Ottoman reinforcements, and the consequences. They are particulary important because of the loss of the best Venetian troops, including Papal soldiers.

The battle didn’t change the military balance in Dalmatia, but the Venetians lacked the potential to make offensive actions up to the end of the war. The aforemen-tioned siege and battle are being described through the reports of Papal nunciature in Venice.

TRANSLATE ÇEVİRİ:

Josip Vrandečić

Split Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü

1654 YILINDA KNIN SİYEGİ


1654 Mart'ında Knin kuşatması, Kanarya Savaşı sırasında Dalmaçya'daki Venedik ordusunun en büyük yenilgilerinden birini temsil ediyor. Savunuculara yardım Bosna’dan geldiğinde Knin’in altında 2000 Venedik askerinin kaybıyla bir savaş gerçekleşti. Bu çalışma, Knin'e yapılan saldırının, kuşatmanın gidişatını ve Osmanlı takviyelerinin gelmesinden sonraki savaşı daha geniş askeri-politik bağlamında analiz ediyor. Papalık askerleri de dahil olmak üzere Venedik askerlerinin kaybı nedeniyle özellikle önemliler.

Savaş, Dalmaçya'daki askeri dengeyi değiştirmedi, ancak Venedikliler savaşın sonuna kadar saldırgan eylemler yapma potansiyeline sahip değildi. Yukarıda belirtilen kuşatma ve savaş, Venedik'teki Papalık rahibe yazısının raporları ile açıklanmaktadır.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:46

Michael Ursinus

Ruprecht Karl University of Heidelberg

THE SULTAN’S SALT WORKS OF SITA AND BANSKA DURING

THE EARLY YEARS OF THE CANDIAN WAR: OTTOMAN EVIDENCE FROM THE POLJICA ARCHIVES


The ancient (by origin pre-Ottoman) Salt Works of Sita and Banska (erroneously misread ‘Stevabanka’ by Alfons Pavić and associated with the locality of Strožanac by Kaštelan and, on the basis of some imaginative etymology, by Bajraktarević) consist of not one but (at least) two Sultanic memlaha of hass status situated near the mouth of Žrnovnica river downstream from the former Ottoman fortification of Kamen in the immediate hinterland of Split. Being placed within the administrative confines of the sandjak of Hersek, but administered by the cadis first of the sandjak of Bosna, then of Klis, the two memlaha units were not only situated on an internal Ottoman administrative boundary, but placed extremely close to the Veneto-Ottoman frontier for much of their existence. What is more: They drew their workforce from the adjacent semi-autonomous principality of Poljica nestling in the foothills of Mo-sor massif between Klis and Omiš which remained in Ottoman hands even after the fall of Klis in 1648. It may therefore come as a surprize that for much of the 16th and 17th centuries the two Sultanic salt works succeeded in maintaining, and increasing, their production despite their ‘marginal’, if not exposed, position; even in times of active war between the Ottoman Empire and other powers (1570- 1573, 1593-1606) they appear to have maintained the production of salt with few (often unrelated) interruptions. – Was the Candian War (1645- 1669) any different? The purpose of the present contribution, by focussing on the Ottoman documentation (from some hitherto unknown Poljica family archives as well as those housed in the Arkeološki muzej and Kaptolski arhiv in Split) for the early years of the Veneto-Ottoman war about Crete (1645-1648), is to assess the initial repercussions of this war on the run-ning of the salt works in question.TRANSLATE ÇEVİRİ:

Michael Ursinus

Ruprecht Karl Heidelberg Üniversitesi

SULTAN’IN SİTE VE BANSKA'NIN TUZLU ÇALIŞMALARI

CANDIAN SAVAŞIN ERKEN YILLARI: POLJİKA ARŞİVİNDEN OSMANLI


Eski (Osmanlı kökenli) Tuzlu Sita ve Banska Tuz İşleri (Alfons Pavić tarafından hatalı şekilde yanlış okunan 'Stevabanka') ve Kaštelan tarafından Strožanac'ın yeri ile ilgili, ve bazı yaratıcı etimolojilere dayanarak Bajtartarević'den oluşmaz fakat (en azından) iki eski Sultanik memlaha, Split'in hemen iç kesimindeki Kamen eski Osmanlı tahkimatının aşağısındaki Žrnovnica nehrinin ağzına yakın bir konumdadır. Hersek sancaklarının idari sınırları içine yerleştirilmiş, ancak önce Bosna, sonra Klis’in kadroları tarafından yönetilen iki memlaha birimi yalnızca Osmanlı iç sınırında değil, Veneto’ya da çok yakın -Osmanlıların varlığı için sınırları. Dahası: İşgücünü, 1648'de Klis'in düşmesinden sonra bile Osmanlı ellerinde kalan Klis ile Omiš arasındaki Mo-sor masifinin eteklerindeki komşu Polonyalı yavrularının komşu yarı özerklik prensibinden çıkardılar. bunu, 16’nın çoğuna 17. yüzyıllar, iki Sultanik tuz işinin, “marjinal” olmalarına rağmen üretimlerini korumayı ve arttırmayı; Osmanlı İmparatorluğu ile diğer güçler arasındaki aktif savaş zamanlarında bile (1570-1573, 1593-1606), tuz üretimini birkaç (genellikle alakasız) kesinti ile sürdürdüğü görülmektedir. - Kanarya Savaşı (1645-1669) farklı mıydı? Bu katkının amacı, Osmanlı belgelerine odaklanarak (şimdiye kadar bilinmeyen Poljica aile arşivlerinin yanı sıra Arkeološki muzej ve Split'teki Kaptolski arşivinde yer alanlardan gelen), Veneto-Osmanlı'nın Girit savaşıyla ilgili ilk yıllarında (1645) -1648), söz konusu tuzun işlenmesinde bu savaşın ilk etkilerini değerlendirmek.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:48

Joshua M. White

Corcoran Department of History, University of Virginia

OTTOMAN PIRACY, PRIVATEERING, AND ANTI-PIRACY MEASURES

IN THE ADRIATIC, 1645-1684


Drawing on Ottoman, Venetian, and Ragusan archival sources, this paper consi­ ders the shape of Ottoman piracy and privateering in the Adriatic in the run up to and during the Candian War and their impact on Dalmatia, as well as the measures the Ottomans and Venetians took before and after the war to tamp down the violence. It argues that rampant piracy in the Adriatic in the decades before the war, particularly that practiced by local and long-distance corsairs with ties to North Africa, played a key role in the increased tensions with Venice that led to the generation-long conflict, and that despite the fact that the Ottomans encouraged privateering in the Adriatic during the Candian War, the Ottomans were newly proactive in their efforts to squelch illegal maritime violence during the fifteen years of peace that followed the conclu-sion of the war in 1669, though the results were mixed. Underpaid and unemployed Ottoman naval irregulars who had found ready work harassing Venetian possessions and shipping during the 1645- 1669 war bristled at official attempts to have all ship-owners register their craft and post bonds, and the Ottoman government’s orders to burn boats and ships built without authorization drove many underground, leading to a rash of attacks in the Adriatic not only on Venetian, but Ottoman targets as well.


TRANSLATE ÇEVİRİ:

Joshua M. White

Corcoran Tarih Bölümü, Virginia Üniversitesi

OSMANLI KULAKLIK, ÖZELLEŞTİRME VE ANADOLU ÖNLEMLERİ

ADRIATİK'TE, 1645-1684


Osmanlı, Venedik ve Ragusan arşiv kaynaklarına değinen bu yazı, Kanarya Savaşı sırasında ve sırasında Adriyatik'te Osmanlı korsanlığı ve özelleşmesini ve bunların Osmanlılar ve Venediklilere yönelik önlemlerinin yanı sıra, Osmanlı korsanlığı ve özelleşmesini de içermektedir. şiddeti bastırmak için savaştan önce ve sonra aldı. Savaştan on yıllar sonra Adriyatik'teki yaygın korsanlığın, özellikle Kuzey Afrika ile bağları olan yerel ve uzak mesafeli korsanların uyguladığı kuşakların, Venedik ile nesillerin süren çatışmasına yol açan gerilimlerin artmasında kilit rol oynadığını savunuyor. ve Osmanlıların Kanarya Savaşı sırasında Adriyatik'te özelleştirmeyi teşvik etmelerine rağmen, Osmanlıların 1669'da savaşın sona ermesini izleyen onbeş yıllık barış döneminde yasadışı denizcilik şiddetini bastırma çabalarında yeni proaktif olduklarını sonuçlar karıştırıldı. 1645-1669 savaşı sırasında Venedik mallarını ve gemilerini taciz etmeye hazır işlere yarayan işsiz Osmanlı deniz düzensizlikleri, tüm gemi sahiplerinin gemilerini kayıt altına almaları ve tahviller yaptırmaları için resmî girişimlerde ve Osmanlı hükümetinin gemi ve gemi inşa etmelerini emretti izinsiz olarak birçok yeraltını sürdü, Adriyatik’te yalnızca Venedik’te değil, Osmanlı’da da hedeflenen saldırılara neden oldu.


Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:51

Christos Zampakolas

Department of Archives, Library Science & Museum Studies,

Faculty of Information Science and Informatics, Ionian University

THE CANDIAN WAR AND THE »PATRIA CRETENSE« IN THE GREEK CONFRATERNITY IN VENICE


The subject of my presentation is the Greek Confraternity of Venice (»Scuola dei Greci di Venezia«) during the so-called »War of Candia«: its composition, the problems that bothered the Greeks, their relationship with the Venetian authorities and especially, the Confraternity’s reactions to the war of Crete.

The internal organization of the Confraternity included some smaller agglomera-tions of its members regarding their origins called »homelands« (»patrie«). One of them was the »Cretan patria« and, as its name reveals, consisted of members coming from Candia (Crete).

The events and the different phases of the War of Candia were discussed at the meetings of the governing bodies of the Confraternity. Moreover, the Confraternity was the one who had to deal with the first refugees since the fall of Crete to the Ot-toman Turks. These two issues are forming the nucleus of my presentation, which is mainly seeking for the overall impact of the Cretan war on the »Campo dei Greci«.
TRANSLATE ÇEVİRİ:

Christos Zampakolas

Arşiv Bölümü, Kütüphane Bilim ve Müze Çalışmaları,

İyonya Üniversitesi, Bilgi Bilimi ve Bilişimi Fakültesi

CANDIAN SAVAŞI VE VENEDİKTE YUNAN ÇATIŞMASI'NDA »PATRIA KRETENSİ«


Sunumumun konusu, “Candia Savaşı” sözleri sırasında Venedik Yunan Uyuşmazlığıdır (»Scuola dei Greci di Venezia«): bileşimi, Yunanlıları rahatsız eden sorunlar, Venedik makamlarıyla ilişkileri ve özellikle, Kardeşliğin Girit savaşına tepkisi.

Birliktelik iç örgütü, üyelerinin “vatanları” (»patrie«) olarak adlandırdıkları kökenleriyle ilgili bazı küçük topaklamaları içeriyordu. Bunlardan biri »Girit patriği« idi ve adından da anlaşılacağı gibi, Candia'dan (Girit) gelen üyelerden oluşuyordu.

Candia Savaşının olayları ve farklı aşamaları, Kardeşlik'in yönetim organlarının toplantılarında tartışıldı. Üstelik, Girit'in Ot-toman Türklerine düşmesinden bu yana ilk mültecilerle uğraşmak zorunda olan Ciro'du. Bu iki konu sunumumun çekirdeğini oluşturuyor ve bu da çoğunlukla Girit savaşının »Campo dei Greci« üzerindeki genel etkisini araştırıyor.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:52

SADRŽAJ


Schedule of papers / Raspored izlaganja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


SAŽETCI

Ayşe Nükhet Adiyeke: War and Daily Life Intermingled: Establishment

of the Ottoman Administration During the Wars of Crete. . . . . . . . 15

Nuri Adiyeke: Cretan Wars in Accordance within the Context of

the Ottoman Adriatic Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Marija Andrić: Essendo seguita la pace con il nostro Imperatore:

Bosnian Merchants and Reopening of Port of Split (1670-72) . . . . 17

Ivna Anzulović—Lovre Lučić: Venetian-Ottoman border in Novigrad

Area, before and after the Candian War. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Federico Bulfone Gransinigh: The Fortress of Bačvice and the War

of Candia. Project, Motivations and Implications. . . . . . . . . . . . . . 19

Francesco Cerea: Zug’s Mercenaries at the Venice Service: the Case of

the Captains of the Ägeri Valley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Vera Constantini: Trade Networks in Dalmatia at the Outbreak of the

War of Candia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Angela De Maria: The ‘ahd-names of 1671 and the Definition of

Ottoman-Venetian Territories in the Dalmatian Frontier. . . . . . . . . 21

TRANSLATE ÇEVİRİ:Bildiri çizelgesi / Raspored izlaganja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


SAŽETCI

Ayşe Nükhet Adiyeke: Savaş ve Gündelik Yaşam İç içe: Kuruluş

Girit Savaşları Sırasında Osmanlı İdaresinin Yeri. . . . . . . . 15

Nuri Adiyeke: Bağlamında Bağlam Savaşları

Osmanlı Adriyatik Politikası. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Marija Andrić: Essendo seguita la pace con nostro Buraya Tıklayın Imperatore:

Bosnalı Tüccarlar ve Split Limanı'nın Yeniden Açılması (1670-72). . . . 17

Ivna Anzulović - Lovre Lučić: Novigrad'da Venedik-Osmanlı sınırı

Kanada savaşından önce ve sonra bölge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Federico Bulfone Gransinigh: Bavice ve Savaş Kalesi

Candia Proje, Motivasyonlar ve Etkileri. . . . . . . . . . . . . . 19

Francesco Cerea: Venedik Servisinde Zug’in Paralı Askerleri: Örneği

Valleygeri Vadisi'nin Kaptanları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Vera Constantini: Dalmaçya'daki Ticaret Ağlarının Salgını

Candia Savaşı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Angela De Maria: 1671’in ahd isimleri ve Tanımı

Dalmaçya sınırında Osmanlı-Venedik bölgeleri. . . . . . . . . 21
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:56

Eric Dusteler: Venice, Klis and the Cretan War. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Josip Faričić—Zdenko Dundović: Zemunik and Vrana – Arenas of

Venetian-Ottoman Conflicts on Maps from the ms. Wcovich Lazzari

Collection in the Corer Museum Library in Venice.. . . . . . . . . . . . 23

Ivo Glavaš: Provveditore Antonio Bernardo and the Defence of Šibenik. 24

Gunes Ysyksel: The Status of Salt-House (Tuzhane) in Gabela and

the War of Candia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Aleksandar Jakovljević—Neven Isailović: Ottoman-Venetian Frontier

in the Hinterland of Šibenik 1522-1671.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25

Duje Jerković: Mastering Nature and Making Cadaster of Defter

Lands: Surveying Aquisto nuovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kristijan Juran: Northern Dalmatian Islands in the Context of Morlach

Migrations during the War of Candia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Özgür Kolçak: Captives, Yet Still Soldiers: Venetians in the Seven

Towers through the Eyes of the Habsburg Prisoners. . . . . . . . . . . . 28


TRANSLATE ÇEVİRİ:

Eric Dusteler: Venedik, Klis ve Girit Savaşı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Josip Faričić - Zdenko Dundović: Zemunik ve Vrana - Arenalar

Haritalarda Venedik-Osmanlı Uyuşmazlıkları. Wcovich Lazzari

Venedik'teki Corer Müze Kütüphanesinde Koleksiyon ... . . . . . . . . . . 23
 
Ivo Glavaš: Provveditore Antonio Bernardo ve Šibenik Savunması. 24

Güneş Ysyksel: Gabela'da Tuzhane'nin Durumu (Tuzhane) ve

Candia Savaşı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Aleksandar Jakovljević - Neven Isailović: Osmanlı-Venedik Sınır

Şibenik Hinterlandında 1522-1671 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25

Duje Jerković: Doğanın Ustalaşması ve Defter'in Kadastrosu Yapılması

Arazi: Ölçme Aquisto nuovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kristijan Juran: Morlach Bağlamında Kuzey Dalmaçya Adaları

Candia Savaşı sırasındaki göçler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Özgür Kolçak: Esirler, Yine de Askerler: Yedideki Venedikliler

Habsburg Tutsaklarının Gözünden Kuleler. . . . . . . . . . . . 28
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 19:58

Elma Korić: Some Events in the Dalmatian Hinterland Before

the Beginning of the Cretan War. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Katerina B. Korrè: The Greek Element in Dalmatia at the Time of

the War of Candia. The Main Components of a Scholarly Research 30

Slavko Kovačić: Count Marko Srdanović and Glagolitic Parish Vicars

don Ivan Nenadić and don Marko Kadić Kotromanjić During

the Uprizing of Primorci in 1646. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Vjeran Kursar: War-time Dalmatia in the Travelogue of Evliya Çelebi

(Seyahatname). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Domagoj Madunić: The Integration of the Morlacchi into the Venetian

Defensive System in Dalmatia during the War of Crete (1645-1669) 34

Filip Novosel: Echoes of Central European Battlefields on the Earstern

Adriatic coast: the Thirty Years’ War Veterans Serving as Capi da

guerra under the Banner of St. Mark in Dalmatia during the War

of Crete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Željana Parčina Rešić: Local Dalmatian Population and their Role in

Defensive Policy of Serenissima during War of Candia . . . . . . . . . 36

TRANSLATE ÇEVİRİ:

Elma Korić: Daha Önce Dalmaçyalı Hinterlandında Bazı Olaylar

Girit Savaşının Başlangıcı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Katerina B. Korrè: Dalmaçya'daki Yunan Elemanı

Candia Savaşı. Bilimsel Bir Araştırmanın Ana Bileşenleri 30

Slavko Kovačić: Kont Marko Srdanović ve Glagolitik Parish Vicars

don Ivan Nenadić ve don Marko Kadić Kotromanjić Sırasında

1646'da Primorci'nin İsyanı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Vjeran Kursar: Evliya Çelebi Seyahatinde Savaş Zamanı Dalmaçya

(Adlı yapıtı). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Domagoj Madunić: Morlacchi'nin Venedik'le Bütünleşmesi

Girit Savaşı Sırasında Dalmaçya'daki Savunma Sistemi (1645-1669) 34

Filip Novosel: Earstern'daki Orta Avrupa Savaş Alanlarının Yankıları

Adriyatik kıyısı: Otuz Yıllık Savaş Gazileri, Capi da

Savaş sırasında Dalmaçya'daki St. Mark bayrağının altındaki gerilla

Girit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Janaeljana Parčina Rešić: Yerel Dalmaçyalı Nüfus ve Ülkedeki Rolü

Candia Savaşı Sırasında Serenissima'nın Savunma Politikası. . . . . . . . . 36
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6569
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS DALMATIA VE KANDIA SAVAŞI,SAVAŞIN SONU 350 YILIN ANLAYIŞI (1669-2019) SPLİT

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 03 Eki 2019, 20:00

Josip Pavić: Summer of ’46. The Making of New Defensive System of 37
Šibenik and its Consequences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marco Romio: Making Peace during Wartime. Cross-border Mediation 38
at Boka Kotorska Frontier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marko Rimac: Border Demarcation and Land Consignation: Asserting 39
Power through Map Drawing at the End of War of Candia. . . . . . .
Roberto Vaccher: The Face of War: Psychological Costs of Combat
and Life Conditions of Venetian Soldiers during the War of Candia 40
(1645-1669). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nikša Varezić: Dubrovnik’s »Antemurale Christianitatis« – the Rhetorical 41
Strategy of Dubrovnik in Comunication with Roman Curia. . . . . .
Josip Vrandečić: The Siege of Knin in the Year 1654. . . . . . . . . . . . . . . 42
Michael Ursinus: The Sultan’s Salt Works of Sita and Banska during
the Early Years of the Candian War: Ottoman Evidence from 42
the Poljica Archives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joshua M. White: Ottoman Piracy, Privateering, and Anti-Piracy 43
Measures in the Adriatic, 1645-1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christos Zampakolas: The Candian War and the »Patria Cretense« 44
in the Greek Confraternity in Venice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TRANSLATE ÇEVİRİ:

Josip Pavić: 46. yaz. 37 Yeni Savunma Sisteminin Yapımı
Šibenik ve Sonuçları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marco Romio: Savaş sırasında barış yapmak. Sınır Ötesi Arabuluculuk 38
Boka Kotorska Frontier'de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marko Rimac: Sınır Sınırları ve Arazi Konsinye: 39
Candia Savaşı Sonunda Harita Çiziminde Güç. . . . . . .
Roberto Vaccher: Savaşın Yüzü: Savaşın Psikolojik Maliyetleri
Savaşında Venedik Askerlerinin Yaşam ve Yaşam Koşulları 40
(1645-1669). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nikša Varezić: Dubrovnik’in »Antemurale Christianitatis« - Retorik 41
Roma Curia ile Birleşmede Dubrovnik'in Stratejisi. . . . . .
Josip Vrandečić: 1654 Yılı Knin Kuşatması. . . . . . . . . . . . . . 42
Michael Ursinus: Sultan’ın Sita ve Banska’nın Tuz İşleri
Kanarya Savaşı'nın İlk Yılları: 42'den Osmanlı Kanıtları
Poljica Arşivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joshua M. White: Osmanlı Korsanlığı, Özelleştirme ve Korsanlıkla Mücadele 43
Adriyatik'teki önlemler, 1645-1684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christos Zampakolas: Kanarya Savaşı ve »Patria Cretense« 44
Venedik'teki Yunan Kardeşliği'nde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir